Kategorier
Säkerhet

Företagslarm – välj rätt larm för era behov 

Att öka säkerheten som företag handlar om att lägga sig i förarsätet rent ekonomiskt. Idag ser man att stölder, inbrott och skadegörelse kostar multum för företag – och allt detta kommer också att skapa en osäker arbetsmiljö. 

Oavsett vilken typ av arbetsplats det handlar om så finns emellertid en lösning som skapar både trygghet och säkerhet. Företagslarm är en investering som lönar sig och som gör att verksamhetens alla ekonomiska och materiella värden kan skyddas, samtidigt som de anställda erbjuds en arbetsplats där hotbilder saknas. 

Unika lösningar för olika verksamheter

Det är bara att köpa ett larm till företaget? Tyvärr är detta en tanke som många har. Ett larm är bra, men ett företagslarm är någonting helt annat. Det senare handlar om ett system där allt från larm, kameraövervakning och passersystem kan integreras och användas. 

Vilka verktyg och vilka typer av tjänster som ska finnas med är något som man själv kan bestämma. Med rätt partner inom företagslarm så kan en skräddarsydd lösning skapas och där kundens unika behov, krav och önskemål står som grund till hur utformningen av larmsystemet ser ut. Givetvis då också med hänsyn till lokalernas utformning samt den närliggande miljön – och givetvis också med hänsyn till de lagar, regler och föreskrifter som finns. 

Gällande exempelvis kameraövervakning så är den senare punkten extremt viktig. Det finns klara regler om vad som får filmas, hur länge material kan sparas samt vad som gäller den personliga integriteten och personens rätt till privatliv. 

Välj rätt partner för företagslarm 

Allt detta måste tas i beaktning vid planeringsarbetet i samband med att man investerar i företagslarm. Därför är vikten av rätt partner också direkt avgörande i frågan. 

Hur ska man då välja en sådan? Vi anser att erfarenhet är viktig, likaså att man arbetar med erkända leverantörer och produkter. Referenser är även det viktigt att fråga efter. Kort sagt: investera gärna i företagslarm – men se till att välja rätt partner i frågan också. Först då bär investeringen frukt på allvar!