Gränsöver­skridande living lab

ecoINSIDE er et prosjekt som skal fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia. Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

Prosjektpartene vil bidra med sin unike spisskompetanse og etablere samarbeid mellom nærings-, forsknings- og innovasjonsmiljøer over grensen. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

Tre fokusområder:

 Gjennom å satse på morgendagens produkter innenfor solenergi, ressurshantering og bærekraftig bygg og å styrke tilbudet av tjenester innenfor disse områdene, vil vi gjøre en forskjell. Smart spesialisering for Indre Skandinavia er etter vår mening en ytterligere satsing på solenergi & energisystem, hantering av restressurser og bærekraftige bygg.

Mål

ecoINSIDE ska bidra till grön tillväxt i Inre Skandinavien.

 • En ledende klynge innen klimadrevet utvikling.
 • Et velfungerende grenseoverskridede innovasjonssystem.
 • Et utstillingsvindu for bærekraftig utvikling.

Finansiärer

ecoINSIDE delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsprogram Interreg Sverige-Norge. Interreg är ett EU-program som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Interreg kallas även “Europeiskt territoriellt samarbete” och finansieras av  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen har utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. www.interreg-sverige-norge.com

Följande aktörer står för den största regionala medfinansieringen:

 • Akershus Fylkeskommune
 • Hedmark Fylkeskommune
 • Region Dalarna
 • Region Värmland
 • Arvika kommun

 

Några huvuddata

 • Projektperiod: 1 juli 2015 – 30 juni 2018
 • Projektägare: Arvika kommun & Kunnskapsbyen Lillestrøm
 • EU-stöd: 1 202 667 €
 • Totalbudget: 4 452 772 €

 

Styrgrupp

Anita Orlund, Kunnskapsbyen Lillestrøm
Anja Husa Halvorsen, Akershus Fylkeskommune
Anna-Thekla Tonjer, Elverum Vekst
Christer Bergerland, Fortum
Eva Lundin, Hedmark Fylkeskommune
Mikael Engstig, Arvika Kommun
Sture Ericsson, Stiftelsen Teknikdalen
Tom-Roger Fossum, ROAF

ecoINSIDE bygger vidare på samarbetet från avslutade FEM-projekten och arbetat ihop sedan 2008