Gränsöverskridande living lab

Projekttid 1 juli 2018 – 30 juni 2021

ecoINSIDE2 är ett projekt med projekttid som handlar om innovation och hållbar tillväxt i Inre Skandinavien. Prosjektet skal øke konkurransekraften til små og mellomstore bedrifter (SMB) og bidra til at disse utnytter de markedsmuligheter som det grønne skiftet gir i Indre Skandinavia, nasjonalt og internasjonalt. Dette skal blant annet gjøres gjennom et utstrakt samarbeid om innovation och miljödriven affärsutveckling, kompetanseutvikling og bruk av Living Labs for uttesting og demonstrasjon. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkene Akershus/Oslo, Hedmark, Dalarna og Värmland.

Tre fokusområder:

ecoINSIDE2 bygger vidare på de goda resultat som skapats i ecoINSIDE. De tre fokusområdena Cirkulär Ekonomi i Inre Skandinavien, Skandinaviskt Center för Solenergi & Energisystem och ZEIS (Zero Emission Inner Scandinavia) ska utnyttja de möjligheter som cirkulär ekonomi och digitalisering innebär och bidra till att øka grön tillväxt i Inre Skandinavien, få fram fler innovationer och öka kunskapsöverföring och idéutväxling mellan starka forskningsmiljöer, investorer och andra företag. 

Finansiärer

ecoINSIDE delfinansieras av EU:s regionala utvecklingsprogram Interreg Sverige-Norge. Interreg är ett EU-program som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna. Interreg kallas även “Europeiskt territoriellt samarbete” och finansieras av  Europeiska regionala utvecklingsfonden. Programmen har utformats för att lösa problem som överskrider administrativa gränser och kräver en gemensam lösning. www.interreg-sverige-norge.com

Följande aktörer står för den största regionala medfinansieringen:

 • Akershus Fylkeskommune
 • Hedmark Fylkeskommune
 • Region Dalarna
 • Region Värmland
 • Arvika kommun

Några huvuddata

 • Projektperiod:  1 juli 2018 – 30 juni 2021
 • Insatsområde:  Små och medelstora företag
 • Svensk projektägare:  Arvika kommun
 • Norsk prosjekteier:  Kunnskapsbyen Lillestrom
 • EU-stöd : 904 675 €
 • Statlige IR-midler:  375 000 €  (3 638 625 NOK)
 • Totalbudget:  2 983 100 €

ecoINSIDE bygger vidare på samarbetet från avslutade FEM-projekten och har arbetat ihop sedan 2008