Under projekttiden 1 juni 2018 - 30 juni 2021 samverkade Interregprojektet ecoINSIDE ca 50 organisationer för att främja innovation, utveckling och nya gröna jobb i Inre Skandinavien (Oslo/Akershus, Hedmark, Dalarna & Värmland).

Visa fler