Relaterat

Ydalir i fokus för hållbara städer och samhällen

Att utveckla hållbara städer och samhällen är en viktig del i FN hållbarhetsstrategi. Till 2030 ska städernas negativa miljöpåverkan minskas bland annat genom bättre luftkvalitet och hanteringen av avfall. Genom att bygga i trä, som är ett lätt och starkt material, gör att urbana områden på ett enkelt sätt kan bygga på, bygga ut och bygga till på ett hållbart och innovativt sätt. Mål 11, hållbara städer och samhällen, fokuserar på detta.

Detta fokuserade en grupp från Dalarna, som under hösten 2019, genom Byggdialog Dalarna, var på besök i norska stadsdelen Ydalir, i Elverum. Här har man speciellt fokus på hållbart träbyggande och livscykelanalyser. Ett offensivt arbetet och aktiviteter råder för att agera med fokus på hållbara städer och  samhällen.

– Området planeras nu och kommer att ligga på östra sidan av Riksväg 25 mot Trysil, endast en till två km från Leiret (Elverums centrum), berättar Frida Lacis, projektledare för projektet Jakobsdalen, Borlänge, som deltog i resan. Den nya staden Ydalir är därmed urban och naturlig på samma gång. Ydalir kommer att få ny skola, ny plantskola, och cirka 700 enheter. Under hela utvecklingsperioden görs investeringar för ca 3 till 4 000 000 000 kronor. Elverum har också företagstomter som driver utvecklingen av staden. Till detta har Ydalir har fått stöd från norska statens innovationsmyndighet Enova till planeringsarbetet.

 

Ett bra ställe att bo

I Ydalir kommer det att byggas bostäder i blandad upplåtelseform: fristående hus, tvillinghus, radhus, låga och höga block, det vill säga något för alla smaker. Elverum tomte company är medlem i forskningscentret Zen (www.ntnu.no/zen)  och kommer att bli ett mycket miljövänligt område. Här kommer det att finnas bostäder med låga energi-och underhållskostnader, ökad användning av trä i konstruktionen och fokus på bra inomhusklimat och välbefinnande. Detta kommer också att återspeglas i energilösningar som fjärrvärme, solceller och värme från grundvatten, materialval och transportlösningar. Bra lösningar pågår för bilkollektiv, cykelvägar och kollektivtrafik. Ydalir ska bli ett bra ställe att bo -med ett gott samvete för miljön av köpet.

-Något som slog mig när jag var på besök i Ydalir var deras mod, menar Frida Lacis. Det krävs en hel del att faktiskt ta ett sådant här tydligt ställningstagande som man gjorde här när det kommer till att bygga i trä. Att det var ett absolut krav att bygga i trä, det är häftigt, tycker jag. Naturligtvis fick det uppmärksamhet även internationellt vilket är väldigt positivt för träbyggandet och alla goda effekter som medföljer. Här fokuserar man även mycket på forskning kopplat till de positiva effekterna av att vistas i träbyggnader ur bland annat hälsoperspektivet.

Jakobsdalen bygger innovativt och hållbart

Den planerade stadsdelen Jakobsdalen, i nära anslutning till Borlänge centrum, har som fokus att vara en föregångare inom bland annat forskning, innovation och hållbarhet. I Jakobsdalen finns även här ett fokus på träbyggnation och på att kunna koppla ihop byggandet med forskning. Därför är det så viktigt att få möjligheten att kunna ta rygg och utbyta erfarenheter av andra som kommit lite längre i sin resa med att tillskapa en ny stadsdel. Tanken är att Jakobsdalen ska fungera på samma sätt som exempelvis Ydalir när det kommer till erfarenheter och utbyte av lärdomar, påpekar Frida Lacis.

Just nu i Jakobdalen är det kommunala bostadsbolaget Tunabyggen igång med tillskapandet av ett område med flerfamiljshus samtidigt som vi inom kort kommer att gå ut och markanvisa ett bostadsområde i Jakobsdalen som kallas för Vattenparken. Området ligger 700m från resecentrum. Ca 160 bostäder kan byggas på området som är 7600 kvm stort.

Se mer om Ydalir på stadens egen hemsida här.

Läs mer om Jakobsdalen

Interregprojektet ecoINSIDE2 arbetar för att bidra till att FNs globala hållbarhetsmål ska uppfyllas; mål 11 är ett av de mål som står i fokus

Kategorier: , , , ,