Restresurs­hantering

Løfter fram grønne bedrifter

24 jan 2018

Green Visits er blitt en kjærkommen døråpner for utenlandske næringsdelegasjoner som vil møte norske teknologibedrifter. Alexandra Almasi sammen med en bulgarsk delegasjon, på...

Restresurs­hantering

Green Visits har hatt gjester fra India og Kina

18 jan 2018

Rett før jul tok Green Visits imot avisledere fra India, som ville sette seg grundigere inn i den norske tilnærmingen til grønn transport.

Restresurs­hantering

Den Magiske Fabrikken

21 sep 2017

Under hösten sker ett utbyte mellan aktörerna i ecoINSIDE. Dels för att arbeta bättre kring en specifik aktivitet i projektet och dels för att lära känna varandra och dela kunskap....

Event / Solenergi & energi­system

The role of INTERREG in regional green growth

14 sep 2017

Many countries in the EU look towards Scandinavia for inspiration on green innovation and sustainable development. This seminar will focus on the role of INTERREG within regional sustainable...

Restresurs­hantering

Hantering av slam och matavfall inom SITE – Slutrapport

20 jul 2017

ecoINSIDE’s fokusområde Hantering av restresurser syftar till att generera kunskaps­utbyte, ta fram förslag på hållbar slam- och matavfallshantering och att främja närings­livs­utveckling...

Restresurs­hantering

Green Visits er åpen for business

7 jun 2017

Welcome to Norway! Besøksordningen Green Visits er klar til å ta imot utenlandske delegasjoner som er interessert i ny fornybarteknologi. Spesialrådgiver Oscar Kipperberg i Innovasjon...