Cirkulär Ekonomi

Dags att minska avfall vid bygget

30 jun 2021

Dagens byggen genererar en stor mängd avfall och här behöver företagen hitta lösningar för att minska mängden avfall som uppstår. Ett första steg i en sådan process är att...

Cirkulär Ekonomi

Avfallsströmmar från renovering jämförs med nybyggnation i studie

16 mar 2021

Nu ska det bli enklare att följa avfallsströmmarna från renovering och nybyggnation. Bygg-och rivningsavfall står för merparten av allt avfall och det behövs olika modeller för...

Cirkulär Ekonomi

Dala återbyggdepå invigd

7 sep 2020

Nu är återbyggdepån invigd i Borlänge! Här samlas byggavfall för återbruk till både privatpersoner som till företag. Målet är att till 2030 återbruka 2500 ton byggmaterial....

Cirkulär ekonomi

Dalarna minskar avfallet

23 dec 2019

En gråmulen dag i November arrangerades en konferens med full fokus på cirkulär ekonomi på Dalarna Science Park i Borlänge – En mycket inspirerande och välbesökt dag där föreläsningar...

Cirkulär ekonomi

Dalarna minskar avfallet

18 nov 2019

 Tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna bjuder vi in till en heldag om Cirkulär Ekonomi i syfte att höja kunskap och initiera ett förändringsarbete i Dalarna inom cirkulär ekonomi...

Relaterat

Energy ConFusion

6 jun 2019

ecoINSIDE deltog på konferensen Energy ConFusion 3-5 Juni vilket gav god spridning av ecoINSIDEs verksamhet och information om vårt nätverk både nationellt och internationellt....