Bärkraftigt byggande

Öka träbyggandet i Mora

20 apr 2020

Så löd målet med den workshop som hölls i Mora den 23 jan och det var ett mycket engagerat gäng som samlades. Huvudparten kom från kommunen, men kompletterades med några från...

Relaterat

Ydalir i fokus för hållbara städer och samhällen

14 apr 2020

Att utveckla hållbara städer och samhällen är en viktig del i FN hållbarhetsstrategi. Till 2030 ska städernas negativa miljöpåverkan minskas bland annat genom bättre luftkvalitet...

Bärkraftigt byggande

Dalarnas Villa ger nyttiga lärdomar

6 apr 2020

Hur kan vi bygga hus så hållbart som möjligt och i största möjliga utsträckning förebygga skador på grund av exempelvis brand och vattenläckage? När Dalarnas Försäkringsbolag...

Bärkraftigt byggande

ecoINSIDE2 på träbyggnadskonferensen Tree2Tower

20 feb 2020

Nu har träbyggnadskonferensen Tree2Tower gått av stapeln där ecoINSIDE2 var en av medarrangörerna. 160 personer samlades i Karlstad för att under två dagar delta vid Tree2Tower,...

Bärkraftigt byggande

Tillsammans bygger vi framtiden!

6 dec 2019

Välkommen till informationshalvdag om hur ICHB, Informationscentrum för hållbart byggande, kan hjälpa till i byggprocessen med nya kontakter, bra hållbara exempel och hur du kan...

Bärkraftigt byggande

Grundstenen-vinnare 2019: BRF Tuggelite!

20 nov 2019

Grattis 35årsjubilerande ekobyn Tuggelite i Karlstad, vinnare till 2019 års ecoInside-pris Grundstenen! Många hävdar att den sänkt libido endast är typisk för kvinnor. Det är...