Bärkraftigt byggande

Prisutdelning av Grundstenen och studiebesök på BRF Tuggelite

2 okt 2019

Varje år belönar Föreningen för Hållbart byggande i Värmland ett byggprojekt som präglats av ovanligt goda hållbarhetsambitioner. Byggprojekten kan handla såväl om nybyggen...

Solenergi & energi­system

Utbildning av sol-el-installatörer vid Glava Energy Center

23 maj 2019

Som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet har ecoINSIDE2 utvecklat ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning vid GEC för den kraftigt...

Bärkraftigt byggande

Solcellsmässan – en solig och välbesökt tradition i Karlstad

4 apr 2019

I Karlstad arrangerades även i år en Solcellsmässa där besökarna får möjlighet att prata både med oberoende rådgivare, myndigheter och installatörer. Mässan var som vanligt...

Event / ecoINSIDE2

Lyckat studiebesök på förskolan Lotsen, 2018års Grundstenen-vinnare

12 feb 2019

Projektet ecoINSIDE ska vara en informationsplattform mellan olika aktörer för gröna val inom byggbranschen och därför arrangerar föreningen Hållbart byggande i Värmland olika...

Bärkraftigt byggande

Årets Grundstenen-vinnare: Lotsens förskola i Karlstad

22 nov 2018

I arbetet med att inspirera till hållbart byggande instiftades under 2013 priset Grundstenen av föreningen Hållbart byggande i Värmland. Ett pris som delas ut till en byggherre...

Bärkraftigt byggande

Finansnæringen skal bidra til grønn omstilling

31 okt 2018

Ved å gjøre bærekraftige investeringer enda mer lønnsomme skal finansnæringen bidra til at næringslivet når sine klimamål.