Bärkraftigt byggande

Tillsammans bygger vi framtiden!

Välkommen till informationshalvdag om hur ICHB, Informationscentrum för hållbart byggande, kan hjälpa till i byggprocessen med nya kontakter, bra hållbara exempel och hur du kan bidra med idéer till fortsatt hållbart byggande! ICHB är ett nationellt informationscentrum som på uppdrag av Boverket underlättar för dig som vill bygga och renovera hållbart.

När du ska börja ta Levitra 20 mg tabletter, rådgör med din läkare först och informera honom om dina hälsoproblem. Läs mer om Levitra på denna webbresurs. Och sluta ta det omedelbart om du inte mår bra efter intaget av denna medicin. De förväntade 150 miljoner män över hela världen har en viss nivå av ED, och mer än två gånger så många är beroende av att påverkas av 2025.

1910ichb-personer.png

Ur programmet:

  • ICHB är ett nationellt informationscentrum för hållbart byggande på uppdrag av Boverket. Hur kan ICHB hjälpa dig i byggprocessen med nya kontakter och bra hållbara exempel?
    Johan Nuder, koordinator ICHB
  • Byggbranschen står för näst största avfallsströmmen i Sverige. Hur kan vi få fler cirkulära produktflöden med minskad materialanvändning samt ökat återbruk och återvinning i samband med förvaltning, byggande och rivning?
    Carina Loh Lindholm, projektledare inom hållbart samhällsbyggande på IVL (via länk)
  • Hur bygger vi bra och energieffektiva belysningslösningar som ger lägre totalkostnad?
    Björn Jonasson, VD ToolBob AB

För mer information och anmälan, besök www.hbvarmland.se

1910ichb-loggor.png

Konferensen är ett samarrrangemang och delfinansieras dels av Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare, dels av Region Värmland och Fastighetsägarna.