Solenergi & energi­system

Sveriges första rikstäckande utbildning: Brand i tak med solpaneler

I Sverige finns mer än 40 000 solcellsanläggningar. Installationer och dokumentation ser olika ut. Vid en brand i en fastighet med solceller behöver man snabbt välja operativ åtgärd och göra en riskbedömning utifrån brandställe och installerad teknik. Detta kräver en förståelse för riskerna med olika solcellstekniker.  Vår utbildning gör er tryggare i ert arbete.  Vi ger er dessutom material och tips på hur ni kan sprida kunskapen vidare till er personal för ökad kompeten i hela er organisation.

Kursen är framtagen av Johan Lindqvist som har 14 års erfarenhet inom Räddningstjänsten som brandman och styrkeledare samt som examinerad soleltekniker. Under kursdagarna får deltagarna en introduktion i solcells- och batteriteknik, solcells- och batterianläggningars uppbyggnad och komponenter samt vilka elektriska och kemiska risker som finns. Praktiska moment genomförs i GECs solpark och utbyte av erfarenheter under räddningsinsatser.

Läs hela artikeln på www.glavaenergycenter.se…