ecoINSIDE2

Sommarhälsning från projektet!

Nu är det så dags att avsluta nästa fantastiska Interreg-projekt som tillsammans med FEM, FEM2, FEM2020 och ecoINSIDE i tid sträcker sig över mer än ett decennium! Alla dessa projekt har haft samma sikte: FNs globala mål för hållbar utveckling och bidragit till att Sverige och Norge ligger i framkant över de länder som kommit längst när det gäller att bekämpa klimatförändringarna. Länk till nyhetsbrevet…