Solenergi & energi­system

Solenergiklyngens möte den 15 januari 2020

Den 15 januari 2020 hade vår norska samarbetspartner, Solenergiklyngen, kallat till ”partnersamling” på Oscarsborg i Oslofjorden. Drygt 50 personer från den norska solenergibranschen deltog. Från Glava Energys Center sida och från den svenska sidan av Interregprojektet ecoINSIDE2 deltog, Magnus Nilsson, Tommy Strömberg och Per Eiritz.

Ett av de inledande föredragen hölls av Tommy Strömberg som pratade om vad som händer inom solenergibranschen idag och vad vi behöver göra för att klara av den kraftiga expansion som förväntas ske när det gäller installerad solel framgent.

Den stora nyheten under dagen var annars att Solenergiklyngen som tills nu har varit ett projekt under Kunnskapsbyens vingar kommer att brytas ut och få en ny hemvist i form av en egen stiftelse med eget organisationsnummer, egen styrelse, egna anställda och med en egen ekonomi. Den dagliga verksamheten kommer att som tidigare ledas av Trine Kopstad Berentsen.

Dagen avslutades med en trevlig middag på Oscarsborgs fästning där ett flertal talare önskade Solenergiklyngen all framgång och dessutom framhöll att många av dess medlemmar kommer att få skörda frukten av en marknadstillväxt som vi bara i vår vildaste fantasi kan uppskatta storleken på.

Vid tangenterna, Per Eiritz

Bilderna är lånade från Solenergiklyngens hemsida: www.solenergiklyngen.no