Relaterat

Solenergiklyngen fikk JA!

Dette er en stor dag for ecoINSIDE! De siste 3 årene har Solenergiklyngen arbeidet for å bygge nettverk og kompetanse for norsk og svensk solenerginæring. I dag er Solenergiklyngen tildelt Arena-status for en næringsklynge for solenergibransjen.

Det var kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner som overrakte prosjektledet Trine Kopstad Berentsen sertifikatet som beviser at Solenergiklyngen er tatt opp som nytt Arena-prosjekt. Med på seremonien var også (f.v.) statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og Fiskeridepartementet, Thor Christian Tuv fra Fusen, Bjørn Thorud fra Multiconsult, Bente Haukland Næss fra Asplan Viak, Josefine Selj fra IFE, Sven Røst fra Scatec, Peter Bernhard fra Asplan Viak og Stein Christensen fra Multiconsult.

Vi skal skape morgendagens løsninger for ren energi

 Over 60 aktører i Norge og Sverige går sammen for å skape vekst for solenerginæringen. Det skal skje gjennom økt bruk av solenergi globalt, elektrisitet til nye grupper i utviklingsland og å redusere negative konsekvenser fra lite miljøvennlig energibruk.

– Mandag ble Solenergiklyngens en offisiell næringsklynge, gjennom opptak i Arena-programmet, forteller en strålende glad prosjektleder Trine Kopstad Berentsen i OREEC, Kunnskapsbyens nettverk for fornybar energi.

Det siste halvåret har hun jobbet bredt overfor solbransjen og klart å samle industrien, leverandører, entreprenører, forskningsmiljøer, kommuner, og utdanningsinstitusjoner bak en felles søknad om å bli godkjent som næringsklynge.

– Det er har vært slitsomt, men også utrolig morsomt å få arbeide med så mange dyktige og kreative   solenergibedrifter, sier hun.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og statssekretær Dilek Ayhan i Nærings- og fiskeridepartementet presenterte mandag Solklyngen som én av tre klyngesøknader (av totalt 27) som hadde passert det trange nåløyet.

– Arena-programmene er viktige tiltak for næringsutvikling og verdiskaping. Klynger og nettverk er gode verktøy både for å styrke bedriftenes omstillings- og utviklingsevne og de bidrar til regional vekst, sa Jan Tore Sanner.

Daglig leder Thor Christian Tuv i installatørselskapet Fusen er fornøyd med den anerkjennelsen Solenergiklyngen nå har fått.

– Den vil gi bransjen et løft. Det er viktig at også Norge kommer ordentlig på banen internasjonalt, sier han.

Arena-programmet tilbyr finansiell og faglig støtte til langsiktig utvikling av regionale næringsmiljøer. Formålet er å stimulere til økt innovasjon og styrket konkurranseevne basert på samarbeid mellom bedrifter, FoU- og utdanningsmiljøer og offentlige utviklingsaktører. Arena er et nasjonalt program eid av Innovasjon Norge, SIVA og Norges forskningsråd.

Trine Kopstad Berentsen, som også er prosjektleder for ecoINSIDE, er å treffe på (+47) 930 14 801 eller trine@oreec.no

Kategorier: , ,