Cirkulär Ekonomi

Regnskapsklynge for sirkulær økonomi

Norges første sirkulære regnskapsklynge er etablert etter initiativ fra Regnskap Norge, som også leder arbeidet i klyngen.

 

ecoINSIDE er blant deltakerne i regnskapsklyngen, som består av representanter fra regnskapsbransjen, næringslivet og akademia.
– Det er utrolig spennende at regnskapsbransjen fokuserer på sirkulærøkonomi, sier prosjektleder Ola Rostad, som er ecoINSIDEs deltaker i regnskapsklyngen.

Han forteller at deltakerne har gått løs på ulike problemstillinger knyttet til regnskap, skatt og avgift, i omstillingen til sirkulær økonomi.
– Det finnes flere regnskapsmessige hindre som forsinker innføringen av sirkulær økonomi. Regnskapsklyngen er et viktig initiativ som kan bidra til å løse opp i dette, mener Rostad.

Gruppen har da også gått løs på oppgaven med et imponerende stort engasjement. Regnskap Norge er overbevist om at klyngen vil finne konkrete løsninger som regnskapsbransjen, norsk næringsliv og utdanningssektoren vil ha nytte av i tiden som kommer.

Nye forretningsmodeller vil påvirke både bokføring og økonomistyring. I mange tilfeller vil dette også kunne utløse behov for nye finansieringsløsninger.
Regnskapsklyngen peker allerede på regnskapsførerne som en sentral nøkkel i denne omstillingen. Som næringslivets nærmeste rådgiver er det regnskapsføreren kundene vil søke bistand hos, når virksomhetene skal omstille sine virksomheter til sirkulære forretningsmodeller.

Bildet av Regnskapsklyngen er tatt av Regnskap Norge

Kategorier: , , ,