Relaterat

Projekt Femina vill se fler kvinnor i företag och som ledare inom högteknologi

Interregprojekt Femina arbetar för att stärka jämställdheten inom högteknologiska sektorer för att få en större delaktighet från kvinnor i entreprenörskap, arbete och ledarskap. Här är FNs mål 10 i fokus, och att verka för ett samhälle där ingen lämnas utanför i utvecklingen.

Projektet arbetar med att stärka kopplingen mellan jämställdhetsarbete och smart specialisering. I projektet fokuserar man på regioner där högteknologiska sektorer identifierats som prioriteringar inom de regionala smart specialiseringsstrategierna.

Nio partners från sju länder deltar i projektet, dvs Norge, Sverige, Tyskland, Rumänien, Grekland, Spanien och Italien.

Tillsammans lär sig projektdeltagarna av varandra och hittar sätt att arbeta vidare för att stärka jämställdheten. I Dalarna fokuserar projektet på jämställdhet inom industrin och lokala samverkansparter är bland andra Triple Steelix och IUC Dalarna. ecoINSIDE2 finns med och bidrar med synpunkter och kunskap från arbetsområdena cirkulär ekonomi, hållbart byggande och solenergi och energisystem.

I projektet utbyter regionerna erfarenheter mellan varandra för att förbättra policies och program men också att sprida nya arbetsmetoder. Det man speciellt vill utveckla är att stärka kvinnligt entreprenörskap, stärka anställning och karriär inom högteknologiska små- och medelstora företag men också att stärka genus inom innovation.     

Vill du läsa mer om Femina-projektet?
https://www.facebook.com/FEMINAinterreg/

https://www.interregeurope.eu/femina