Bärkraftigt byggande

Prisutdelning av Grundstenen och studiebesök på BRF Tuggelite

Varje år belönar Föreningen för Hållbart byggande i Värmland ett byggprojekt som präglats av ovanligt goda hållbarhetsambitioner. Byggprojekten kan handla såväl om nybyggen som om ombyggnader.  I samband med prisutdelningen den 15 november gör vi ett studiebesök på 35-årsjubilaren BRF Tuggelite.

För mer information och anmälan, besök www.hbvarmland.se...

Arrangemanget delfinansieras av Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare och arrangeras i samverkan med BRF Tuggelite.