Relaterat

På väg mot ett Energiintelligent och klimatsmart Dalarna 2045

De Globala målen kan bara förverkligas genom ett globalt partnerskap och gemenskap, mål 17 utgör en verktygslåda för hur de Globala målen ska kunna bli verklighet och handlar kort om att ”Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling” .

Delmål 17.14 Stärk politisk samstämmighet för hållbar utveckling.

En del i det arbetet innebär att föra en mer samstämmig politik för hållbar utveckling och i Dalarna har en gemensam energi och klimatstrategi tagits fram för att uppnå just detta. Ett arbete där ecoINSIDE har varit med och bidragit med sin kunskap tillsammans med Länsstyrelsen.” I regionen arbetar man nu tillsammans för att snabbare bidra till alla mål, ingen annan region har kraftsamlat sig på liknande sätt. Nu har en strategi har tagits fram och vi ska göra rätt saker för att nå dit.”  Säger projektledare Sara Skärhem, ecoINSIDE/Dalarna Science Park.

Fem starka aktörer står bakom strategin : Region Dalarna, Länsstyrelsen, Högskolan Dalarna, Byggdialog Dalarna och Dalarna Science Park.

I arbetet med att nu ta fram färdplaner för denna strategi är nätverket ecoINSIDE till stor nytta och ger projektet en bra överblick över aktiviteter som sker i länet samt nationellt.

 

 

LADDA NER STRATEGIN:
2012-20 Energi- och klimatstrategi för Dalarna

LÄS MER OM MÅL 17:
https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-17-genomforande-och-globalt-partnerskap/