Inom ramen för EU Interregprojektet ecoINSIDE har en grupp bestående av representanter från kommuner, organisationer, forskningsinstitut och privata företag träffats för att försöka hitta lösningar och användningsområden för det slam och matavfall som genereras i regionen. Nu är det dags att presentera vad de har kommit fram till. Program 09.30 Kaffe och mingel 10.00 Välkommen […]

Sara Skärhem

Projektledare Sverige ­& Områdesansvarig Restresurser
Dalarna Science Park
+46 70 680 46 44
sara.skarhem@dalarnasciencepark.se

Inom ramen för EU Interregprojektet ecoINSIDE har en grupp bestående av representanter från kommuner, organisationer, forskningsinstitut och privata företag träffats för att försöka hitta lösningar och användningsområden för det slam och matavfall som genereras i regionen. Nu är det dags att presentera vad de har kommit fram till. Program 09.30 Kaffe och mingel 10.00 Välkommen […]

Eva Myrin

Projektledare SITE
Miljö och Avfallsbyrån
+46 70 760 45 56
eva@milav.se