Cajsa Hagberg

Projektledare Sverige och Områdesansvarig Cirkulär ekonomi
Dalarna Science Park
+46 70 32 69 580
cajsa.hagberg@dalarnasciencepark.se