Prosjekter som gjennomføres ved hjelp av energisparekontrakter og aktører som har innført energiledelse vil nå stå sterkest i konkurransen om støttemidlene fra Enova. Det er Byggfakta.no som melder at Enova endrer sine rangeringskriterier for støtteprogrammet for eksisterende bygg. Enova har tidligere prioritert de prosjektene som gir best energiresultat per støttekrone. Men dette har ikke nødvendigvis […]

Ola Rostad

Områdesansvarig Bygg
Tretorget
+47 911 53 636
ola.rostad@tretorget.no

Prosjekter som gjennomføres ved hjelp av energisparekontrakter og aktører som har innført energiledelse vil nå stå sterkest i konkurransen om støttemidlene fra Enova. Det er Byggfakta.no som melder at Enova endrer sine rangeringskriterier for støtteprogrammet for eksisterende bygg. Enova har tidligere prioritert de prosjektene som gir best energiresultat per støttekrone. Men dette har ikke nødvendigvis […]

Åke Persson

Bygg Sverige
Byggdialog Dalarna
+46 70 325 30 02
ake@byggdialogdalarna.se