Ola Rostad

Områdesansvarig Bygg
Tretorget
+47 911 53 636
ola.rostad@tretorget.no

Per Andersson

Projektledare Bygg
Hållbart Byggande i Värmland
+46 702 78 94 52
per.andersson@sustainacon.se

Maria Sten

Projektledare Bygg
Byggdialog Dalarna
+46 73 941 94 10
maria@byggdialogdalarna.se