Bärkraftigt byggande

Nytt kvinnligt nätverk för mångfald och hållbart byggande

Nu drar ett nytt affärsnätverk för kvinnor i byggsektorn igång. Women Building Sweden ska utveckla det hållbara byggandet i Dalarna och övriga landet, skapa nya affärsmöjligheter, arbeta för mer innovation och driva på för att få in fler kvinnor i byggbranschen. Här är FNs mål 5 i fokus; jämställdhet mellan kvinnor och män som en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling, maktfördelning, inflytande och resurser.  

Nätverket Women Building Sweden består, än så länge, av ett tjugotal kvinnor i Norra Mellansverige, alla med koppling till byggbranschen. Målet är att nätverket ska växa både nationellt och internationellt.

Initiativet kommer från Gabriella Hagman, vd på Mondo Arkitekter Dalarna AB och Kristina Hansen, vd på Structor Byggteknik Dalarna AB.

– Att bidra till att fler kvinnor kommer in i branschen och dessutom vågar ta ledande roller är oerhört viktigt. Branschen och företagen mår bättre och blir mer lönsamma och innovativa om de är jämställda. Vi vill förändra strukturer och normer och ta del varandras kunskaper för att nå innovation och affärsnytta, säger Gabriella Hagman.

Mångfald i branschen

Affärsnätverket ska bland annat hålla i ett mentorsprogram och anordna föredrag med experter inom exempelvis digitalisering, cirkulär ekonomi, innovation, teknik, social hållbarhet och ekonomi.

– Vi kvinnor behöver visa att vi finns som förebilder för andra kvinnor och hjälpas åt att stötta varandra i ett mansdominerat skrå. Mångfald i branschen kommer att öka innovationsgraden och gynna alla aktörer, säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

Under lanseringen den 11 september medverkade Rodin Genoff, vd för Rodin Genoff & Associates, affärs- och innovationsexpert och författare till boken “New Women, New Men, New Economy”.

Nätverket har tillkommit i samverkan med ByggDialog Dalarna, Dalarna Science Park och Industriellt UtvecklingsCenter Dalarna samt Paper Province. Interregprojektet ecoINSIDE2 ser nätverket som en viktig möjlighet för att bidra till hållbar jämställdhet, integration och internationalisering.
Läs mer om FNs globala hållbarhetsmål nr 5 här

Lansering 11 september 2020

– Det ska bli spännande att följa det här nätverket, inte minst ur ett kvinnligt ledarskapsperspektiv i en bransch som är väldigt mansdominerad, säger Ylva Thörn, landshövding i Dalarnas län, som kommer vara på plats och inviga nätverket.

Lanseringen skedde den 11 september på Green Hotel i Tällberg.

Se film från lanseringen med Kristina Hansen och Gabriella Hagman