Solenergi & energi­system

Nya internationella möjligheter med solenergi och regnvatten

Penaka Solar arbetar för att utveckla nya tekniska lösningar för elförsörjning och bevattning av åkermark i utvecklingsländer. Santhan Reddy och Praneeth Kumar, båda ingenjörer samt Samhita Rathod, business intelligence analyst, är entreprenörerna bakom Penaka Solar. Teamet fick tidigt kontakt med ecoINSIDEs expert på solenergi, Magnus Nilsson, på Glava Energy Center i Arvika.

Penaka Solar arbetar med utveckling av en teknik som innebär att värdefull markyta samtidigt kan användas för odling, produktion av solenergi och uppsamling av regnvatten. Detta innebär tillgång till billigare och mer tillförlitlig elkraft och bättre utbyte av skörd från odlingarna. Företaget planerar i första skedet för en introduktion av tekniken i Indien, men även flera länder är intressanta för Penaka Solars produkter.

Solen och regnvattnet ger hållbara lösningar

– Vi kommer från Indien och har själva upplevt utmaningar, säger Santhan Reddy. Vi har egna erfarenheter från jordbruket och blivit medvetna om klimatförändringarnas påverkan på matproduktion, energins opålitlighet och vattenbristens utmaningar i Indien och utvecklingsländer. Detta tillsammans med vår passion för entreprenörskap har drivit oss att utveckla denna lösning. Vi vill lösa globala utmaningar med t ex energi, mat och vatten genom en enkel hållbar lösning. Vår erfarenhet i Sverige har gett oss stor exponering, kunskap och ett starkt nätverk. Sverige är en av länderna i topp vad gäller nyföretagande i världen och det är därför vi har valt att starta i Sverige. Under de kommande åren vill vi nå en lösning för samhällen i nöd runt om i världen. Och vi börjar med Indien. Vi letar också efter rätt samarbeten med rätt organisationer för att få störst effekt. Vi vet att vi har en lång resa att göra och vi är engagerade. Vi bjuder in idag för att möta morgondagens utmaningar.
Kontakta oss gärna; santhan@penakasolar.com säger Santhan Reddy och Praneeth Kumar.

Kontakt med Glava Energy Center och ecoINSIDE

Redan tidigt i bolagets start hade Santhan och Praneeth kontakt med Magnus Nilsson på Glava Energy Center i Arvika.

Penaka Solar arbetar inom ett intressant område där de kombinerar solenergi, jordbruk och regnvatteninsamling. Detta affärsområde kommer att öka då det finns samordningsvinster genom att kombinera solenergiproduktion med jordbruk, säger Magnus Nilsson.

Genom företagsinkubatorn på Dalarna Science Park har företaget också fått affärscoachning för att utveckla teamet och de intressanta lösningarna på flera globala problem.