Solenergi & energi­system

Norges neste grønne fortrinn

Et hestehode foran

Multiconsult har kartlagt investeringene i fornybar energi i utviklingsland fra de skandinaviske landene, og verktøyene disse bruker for å fremme slike investeringer. Rapporten, som ble lagt fram 4. desember, konkluderer med at Norge er et hestehode foran sine Skandinaviske naboland på fornybar i utviklingsland. Rapporten er utarbeidet for ZERO, Solenergiklyngen og Norfund.

tekst og foto; Lill-Torunn Kilde

Läs hela artikeln på Solenergiklyngens hemsida: http://solenergiklyngen.no/2018/12/11/norges-neste-gronne-fortrinn/