Akershus Fylkeskommune Offentlig medfinansiär till projektet.

Älvdalens kommun En av kommunerna i SITE-regionen. Deltar i utvecklingen av hållbar hantering av mat- och slamavfall.

Arvika kommun Projektägare med ansvar för ekono­mi och rapportering till EU Interreg.

Asplan Viak Konsulent innen arkitektur og bedriftsutvikling med fokus på energieffektivisering.

Aurskog Høland kommune Kommune med fokus på miljø og bærekraftig bruk av ressurser.

ByggDialog Dalarna Skapar förutsättningar för avancerad kompetensutveckling och ett stärkt innovationsklimat inom byggsektorn.

Dalarna Science Park Projektledare på svenska sidan. Driver utvecklingsprojekt och underlättar för nya idéer att komma ut på marknaden.

Difi Nasjonalt kompetansesenter for for bygg.

Elverum vekst Offentlig eiendomsutvikler som blant annet driver frem ny bydel i Elverum "Ydalir"

EU Interreg Interreg är ett EU-program som handlar om att utveckla samarbetet över nationsgränserna.

Föreningen Hållbart byggande i Värmland Samlar aktörer som ser värdet av en hållbar fastighetsförvaltning och byggsektor i Värmland.

FUSen Systemleverandør av solenergi, særlig på næringsbygg.

Gaia Homes Gaia Homes er ansvarlig utbygger av Gaiagrenda i Alvdal og er en Living Lab på bærekraftige bygg.

Glava Energy Center Ett internationellt ledande test­center för framtidens förnybara energilösningar.

Grums Kommun Grums kommun i södra Värmland är en del av Karlstadsregionen. Här bor cirka 9 000 invånare.

Hedmark Fylkeskommune Offentlig medfinansiär till projektet.

Hias Hias IKS er et interkommunalt selskap eid av Hamar, Stange, Ringsaker og Løten kommune.

Högskolan Dalarna Centrum för solenergiforskning utvecklar system för solvärme och solel, lagringskombinationer samt sociotekniska system.

NTNU Gjøvik NTNU har hovedansvaret for den høyere teknologiutdanningen, har flere profesjonsutdanninger og blant annet et bredt fagtilbud innen naturvitenskap.

Høgskolen i Innlandet Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag tilbyr utdanninger innen bl.a. bioenergi og anvendt økologi.

Institute for Energy Technology FOU miljøer innen mange felt, bl.a. solforskning.

Karlstads Universitet Ledande forskning och testning av solceller i kisel samt nya polymera, böjbara material.

Kunnskapsbyen Lillestrøm Prosjektstyring på norsk side, fasilitator for utviklingsprosesser.

Lørenskog kommune Kommune med interesse for solenergi og innovative innkjøp.

Malung-Sälens kommun En av kommunerna i SITE-regionen. Deltar i utvecklingen av hållbar hantering av mat- och slamavfall.

Multiconsult Konsulent innen bl.a. sol og bærekraftig bygg.

Norsk Solenergiforening Medlemsforening som virker for å forbedre rammebetingelser på sol.

Klimalab Oppland Klima- og energilaboratoriet er et opplevelses- og visningsrom, arena og møteplass for kompetanse innen klima-, energi-, natur- og miljø.

OREEC Oslo Renewable Energy and Envi­ronment Cluster er et energi og miljø nettverk i Oslo regionen. En del av Kunnskapsbyen Lillestrøm.

Otovo AS Otovo er fremtidens energiselskap. Særlig kompetanse på forretningsmodeller og PR.

Perfekta Installerar SweModule solcells­moduler och använder solel i den egna verksamheten.

Region Dalarna Offentlig medfinansiär till projektet.

Region Värmland Offentlig medfinansiär till projektet.

Regionrådet Sør-Østerdal Har spesielt ansvar i prosjektet for hvordan kommunale bygg kan være en pådriver for bærekraftig lokal tjenesteyting.

ROAF Romerike Avfallsforedling IKS har spisskompetanse på innsamling, gjenvinning og håndtering av restressurser.

Sirkula Sirkula IKS som eies av de fire kommunene Ringsaker, Hamar, Løten og Stange, utfører avfallstjenester på oppdrag fra sine eierkommuner.

Solcellespesialisten Siv.ing. Carl Christian Strømberg AS, Solcellespesialisten er leverandør av solenergi og bærekraftige bygg.

Solenergiklyngen Solenergiklyngen er en nasjonal næringsklynge for solenerginæringen i Norge, som jobber mot det norske og det internasjonale markedet.

Sør-Hedmark Næringshage Foredler idéer, talenter og prosjekt­er til lønnsomme bedrifter og arbeidsplasser.

Tretorget Noden for en klynge som fokuser på trebaserte løsninger for bærekraftige bygg. Etablerer også ny, trebasert verdiskaping.

Trysil Kommune En av kommunerna i SITE-regionen. Deltar i utvecklingen av hållbar hantering av mat- och slamavfall.