Solenergi & energi­system

Montering av solceller på tegeltak

Att montera solceller är högaktuellt just nu. Många företag bistår husägare med produkter och installationer för tillverkning av egen el. Att lära sig att installera solceller kan man genom till exempel kurser på Högskolan Dalarna. De har under det senast året genomfört 5 kurser med drygt 100-talet deltagare. Genom kursen får man lära sig att utföra solcellsinstallationen, hur systemen fungerar och hur arbetet fungerar i en solcellsanläggning, regler och säkerhet men även typiska fel och vad man kan göra för att undvika dem.

Nu har Högskolan Dalarna tillsammans med projektet ecoINSIDE2 tagit fram en guide hur man installerar solceller på tegeltak. Denna guide ger en övergripande bild av montering av solceller på taktegel i Sverige och hur detta kan genomföras. Guiden är skriven ur en solcellsmontörs perspektiv och riktare sig särskilt till montörer. Här får man lära sig mer om takkonstruktion, hur en solcellsanläggning är uppbyggd och konstruktion, hur man planerar inför montering och hur monteringen av solceller på tak går till steg för steg. En väl illustrerad och lättläst guide genomförd av  Joar Nyman och Marcus Vyheim, Högskolan Dalarna.
Här kan du läsa mer i solcellsguiden

Installationskurserna kommer att fortsätta genom Högskolan Dalarna och ger högskolepoäng.

Mer information; Marcus Vyheim, Högskolan Dalarna, mvy@du.se, 023-77 89 27 eller Frank Fiedler, Högskolan Dalarna, ffi@du.se, 023-77 87 11