Event / ecoINSIDE2

Lyckat studiebesök på förskolan Lotsen, 2018års Grundstenen-vinnare

Projektet ecoINSIDE ska vara en informationsplattform mellan olika aktörer för gröna val inom byggbranschen och därför arrangerar föreningen Hållbart byggande i Värmland olika studiebesök och frukostmöten. Denna gång arrangerades därför ett studiebesök på 2018 års vinnare av priset Grundstenen, ett pris som delas ut till det mest hållbara ny- eller ombyggnationen i Värmland. Vinnaren av detta pris under 2018 var Karlstads kommun med nybyggnationen förskolan Lotsen. 

- Dagens unga familjer väljer att stanna kvar i stadskärnorna på ett helt annat sätt än förr. Det ökar trycket på kommunerna att ordna förskoleplatser i centrumlägen. Med den snabba utbyggnaden av bostäder på Kanikenäset uppstod ett rätt akut behov av en cityförskola där.

Så inledde Sixten Westlund, projektledare på teknik- och fastighetsförvaltningen i Karlstads kommun, presentationen av förskolan Lotsen som Föreningen Hållbart byggande i Värmland besökte en kväll i slutet av januari.

Läs hela artikeln på www.hbvarmland.se