Solenergi & energi­system

Kraftig vekst i solenergianlegg

Målt i nyinstallert kapasitet økte solenergiutbyggingen med 59 prosent fra 2016 til 2017. Det viser en fersk markedsrapport fra Solenergiklyngen.

Installering av nye solenergianlegg har hatt en enorm økning de to siste årene. Den sterke veksten kommer på toppen av en formidabel vekst på hele  366 prosent i 2016.

Trine Kopstad Berentsen, her sammen med konsernsjef Christian Nørgaard Madsen i Multiconsult, under presentasjon av solenergirapporten.

Den kraftige økningen i installerte solenergianlegg gjenspeiles også i en betydelig vekst, både i antall selskaper og antall ansatte, viser  rapporten «Solcellesystemer og sol i systemet» som  er utarbeidet av Multiconsult og Asplan Viak på oppdrag fra Solenergiklyngen.

– Viktig del av energimiksen
– Den største veksten og lønnsomheten er på næringsbygg. Her har særlig større byggeiere som for eksempel Oslo kommune, OBOS og Asko banet vei for andre, og vist at solenergi kommer til å bli en viktig brikke i fremtidens miljøeffektive bygg, sier prosjektleder i ecoINSIDE, Trine Kopstad Berentsen.
Berentsen, som også er daglig leder i Solenergiklyngen, påpeker at solenergi ikke lenger er forbeholdt spesielt interesserte.
– Solenergi er blitt en viktig del av Norges framtidige energimiks, sammen med vannkraft, sier hun.

15 fotballbaner med solcellepaneler
Solbransjen i Norge omfatter nå en samlet installert effekt på 45 MWp – noe som tilsvarer ca 40 fotballbaner med solcelleareal.  Bidraget fra 2017 tilsvarer om lag 15 fotballbaner.

Norsk solenergiindustri har gjennom en årrekke utviklet en ledende kompetanse på silisium. Nå er solkraft i ferd med å skape et marked for lagring og smart effektstyring.
Dette vil igjen være med på å skape et marked for nye forretningsmodeller innen energisektoren.
Det ble installert totalt over 18 MWp solceller i Norge i 2017. Det er nettilknyttede solcelleanlegg som utgjør hovedandelen av det totale markedsvolumet. Totalt akkumulert kapasitet i 2016 var 26,7 MWp.

Solid base, sterk innovasjon
Flere norske selskaper har lykkes internasjonalt med utvikling av stor- og småskala solkraftverk. Innen flytende solkraft har Norge også et klart fortrinn gjennom sin maritime kompetanse.
– I dag ser vi et spennende globalt teknologikappløp innen flytende solkraft, der Norge kan hevde seg om man ønsker å ta en posisjon. Vi holder i disse dager på å etablere en innovasjonsgruppe på dette feltet, forteller Berentsen.
Norske selskaper som befinner seg tidlig i verdikjeden, som for eksempel REC Solar Norway (tidligere Elkem Solar) hevder seg i internasjonal konkurranse med sin produksjon av verdens reneste silisium. Godt hjulpet av billig og fornybar kraft, høy grad av automatisering og kunder som premierer produkter med lave CO2-utslipp, som for eksempel Frankrike.