Solel, energilager, elbilsladdning och elsäkerhet

26 november 2019
9.00-15.00

Karlstads universitet

Det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare bjuder tillsammans med Glava Energy Center och EU-projektet Solar Värmland med Karlstads universitet som projektägare in till en kostnadsfri workshop, denna gång med fokus solel, energilager, elbilsladdning och elsäkerhet.

Workshopen inleds kl 9.00 med kaffe och smörgås. Därefter följer ett program där branschfolk från Sverige och Norge delar med sig av sina erfarenheter inom solel, energilager, elbilsladdning och elsäkerhet. Vi bjuder på lunch och avslutar dagen kl 15.00 med eftermiddagsfika.

För mer information och anmälan, besök www.glavaenergycenter.se...