Webinar om Grønne offentlige anskaffelser

2020-05-15
08.45-12.40

Webbinar

Samarbeid mellan Kunnskapsbyen Lillestrøm og Miljønettverk Nedre Romerike

Etter utbruddet av Covid-19 har Miljønettverk Nedre Romerike vedtatt å gjennomføre seminaret som webinar.
Webinar: GRØNNE OFFENTLIGE ANSKAFFELSER
DATO: 15. mai 2020
TID: 08:45 – 12.40
ARRANGØR: MILJØNETTVERK NEDRE ROMERIKE
MELD DEG PÅ HER https://kunnskapsbyen.hoopla.no/sales/4279248964
I samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm arrangerer Miljønettverk Nedre Romerike webinar om Grønne offentlige anskaffelser 15. mai. Målgruppen for seminaret er politisk ledelse, administrasjon, prosjektledere, eiendomsavdeling og innkjøpere. Miljønettverk Nedre Romerike inviterer til webinar for å heve kunnskapen om hvordan kommunene kan bruke grønne innkjøp til å nå kommunale mål.
Grønne offentlige anskaffelser er fremtidens anskaffelser, dette gir kommunene muligheter til å være med på å forme fremtidens bærekraftige samfunn.
Webinaret deles opp i tre bolker:
Første bolk vil fokusere på miljøkrav i offentlige anskaffelser og miljøvurderinger i anskaffelsesprosessen. Bolk to og tre vil vi gå mer i dybden på transport og bygg.
Agenda:
08.45 Teknisk gjennomgang Anette Gangnæs, Kunnskapsbyen Lillestrøm
Bolk 1: Anskaffelsesstrategi
Moderator: Anette Gangnæs
08.50 Velkommen ved Miljønettverk Nedre Romerike, Jørgen Vik, ordfører Lillestrøm kommune
09:00 Kan vi bygge oss ut av klimakrisen? Harald V. Nikolaisen, direktør Statsbygg
09.30 Elektrifisering av bilparken i Hamar kommune – kutter hundrevis av tonn CO2, Ole Mattis Furuseth, Innkjøpsrådgiver Hamar Kommune
09.50 Oslo kommunes anskaffelsesstrategi: Forbrukermakt og bærekraft, Espen Drønnen Nicolaysen, jurist og seksjonsleder for Samfunnsansvar i Oslo kommune
10.10 Anskaffelsesstrategi; Hva bør den inneholde?, Avdeling for offentlige anskaffelser, Sarah Fossen Sinnathamby, Digitaliseringsdirektoratet
10.30 Ny brannstasjon på Sørumsand – Grønn anskaffelse og utvikling av markedet for utslippsfrie bygg- og anleggsmaskiner, Ine Høyer, Innkjøpsrådgiver BAE, Lillestrøm kommune
10.50 Er det så vanskelig da? Hvordan halvere klimabelastning i kommunale byggeprosjekt , Ulla Hahn, prosjektleder, Future Built
11.00 Pause
Bolk 2: Transport
11.15 Deler biler med innbyggerne, Øyvind Stokseth, Leder Innovasjon og Smart City/Halden kommune
11.30 Elverum kommunes strategi for utskifting av bilparken, Kjetil Landheim, enhetsleder, Elverum kommune
11.45 Klimarådgivning i anskaffelser – Klima Østfolds erfaringer og nytt prosjekt for Viken-kommuner, Erik Gathen, Klima Østfold
Bolk 3 Bygg
12.05 Bærum kommune bygger for fremtiden – digitalisert, klimaklokt og energigjerrig, Bærum kommune
12.20 Sirkulære bygg – minst 50 prosent ombrukte og ombrukbare komponenter, Erlend Seilskjær, Future Built
12.40 Takk for idag
MELD DEG PÅ HER
Spørsmål? Ta kontakt med Anette Gangnæs, prosjektleder i Kunnskapsbyen Lillestrøm
anette@kunnskapsbyen.no // 995 74 711