Träbyggnadsresa till Norge

Följ med på årets tripp till Norge tillsammans med branschkollegor och byggingenjörsstudenter från Karlstads universitet. Se fantastiska exempel på träbyggnationer samtidigt som du får chans att diskutera uppslag till ex-jobb och kanske till och med få träffa din blivande kollega. De kompetenta studenterna som hänger med på resan går tredje året på Byggingenjörsprogrammet och för deras del ingår resan i en kurs med inriktning träbyggnationer.

Årets besöksmål är precis som tidigare år med fokus på intressanta träbyggnader av hög kvalitet och möten med engagerade norska träbyggare i Elverum med omnejd.

För mer information och anmälan, vänligen besök www.hbvarmland.se

Bilden är lånad av Moelven.

Resan delfinansieras av Interreg-projektet ecoInside med Arvika kommun som projektägare och arrangeras i samverkan med Interreg-projektet BioSirk med Karlstads universitet som projektägare. Bilden är lånad av Moelven.