Knock on wood – en branschträff inom träbygg

Varmt välkommen till en dag då du som beställare och entreprenör inom byggbranschen får möjligheten att lära dig mer om trähusbyggnation, nätverka och skapa nya affärsmöjligheter! Dagen är ett samarrangemang av de båda Interreg-projekten ecoInside och The Bioeconomy Region tillsammans Stora Enso samt med föreningen Hållbart byggande i Värmland, Paper Province, Region Värmland, Träbyggnadskansliet och Skogsvårdsstyrelsen i Värmland.

Dagen innehåller bland annat:
Genomgång av sex konkreta projekt, från planeringsprocessen till utförande, för att belysa exempel av samverkan och tekniska utmaningar och lösningar.
Möjlighet att prata med andra deltagare och Europas största materialleverantör av CLT (korslimmat trä) Stora Enso.
Presentation av framtida projekt för affärsmöjligheter på plats.

Mer information (extern sida)...

Till anmälan (dock senast den 29 augusti, extern sida)...