GEC-kurs: Solcellsinstallatör

3-5 december 2019
9.00-17.00

Glava Energy Center, Hillringsberg

Då behovet de kommande åren av solcellsinstallatörer kraftigt ökar i Sverige har Glava Energy Center som en aktivitet i det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2 utvecklat en plattform tillika ett utbildningskoncept för en 3-dagar lång installatörsutbildning för den kraftigt växande solenergimarknaden i Skandinavien. Marknaden fördubblas varje år och bristen på utbildad personal är stor. Branschen är ny och behöver säkra hög kvalitet i installationsarbetet för att den positiva utvecklingen ska fortsätta.

För mer information om kursen och anmälan, besök www.glavaenergycenter.se