GEC-konferens: Best Practice

4 april 2019
prel 9.00 - 16.00

I den gamla smedjan intill Glava Energy Center.

Hillringsberg, Glava

Det finns många olika kompetensområden inom solenergiområdet. Vilken är den bästa affärsmodellen för en solpark, hur ska en säker solenergianläggning se ut, hur projekterar man på bästa sätt och hur ser den bästa utbildningen ut? På årets Glava-konferens fångar upp vad som är Best Practice när det gäller små och stora solelanläggningar.

Vilka är de bästa lösningarna inom solenergi?

Under dagen kommer det att finnas tid att se de senaste projekten vi arbetat med på Glava Energy Center.

Kostnad: Medlemspris för medlemmar i Glava Energy Center och Arena Solklyngen 1000 SEK och 1400 SEK för övriga. Ej avbokad frånvaro faktureras med 400 SEK.

För mer information och anmälan, besök www.glavaenergycenter.se

Konferensen är ett samarrangemang med Arena Solklyngen.