Dalarna Minskar Avfallet – ett seminarium om cirkulär ekonomi

Den 19 november kl 8.45–16.00 kommer ”Dalarna Minskar Avfallet – ett seminarium om cirkulär ekonomi” hållas i Borlänge. Syftet är främst att höja kunskap och initiera ett förändringsarbete inom cirkulär ekonomi med särskild betoning på minskat avfall och cirkulära affärsmodeller. Målgrupp är beslutsfattare i kommuner och kommunala företag samt regionala samhällsföreträdare. Landshövding Ylva Thörn kommer att inleda och programmet kommer att omfatta nationella föreläsare som ger bredd och djup samt regionala/lokala företrädare som ger mer konkreta inspel hur vi kan utveckla arbetet mot en mer cirkulär ekonomi i Dalarna. Arrangörer är Länsstyrelsen Dalarna, DALARNA SCIENCE PARK/ecoINSIDE, Interreg Sverige-Norge samt DalaAvfall.

Mer information kommer, men spara datumet eller anmäl dig redan nu.

Anmälan sker på Byggdialog Dalarnas hemsida:

https://byggdialogdalarna.se/kalendarium/dalarna-minskar-avfallet-ett-seminarium-om-cirkular-ekonomi/