Solenergi & energi­system

Innovativ solenergisatsing

Akershus Utleie har innviet sitt nye bygg på 4.500 kvadratmeter, i Gardermoen Vest Næringspark, på Moreppen. En helt ny solenergifasade er med på å gjøre bygget selvforsynt med energi.

Daglig leder i Akershus Utleie, Alfred Bakken, møtte Carl Andreassen og Eystein Slettebakken i Green Energy i april 2016, på et ecoINSIDE-arrangementet om solenergi i landbruket, i regi av Solenergiforeningen, Norges Vel og Aurskog-Høland kommune.
Dette var starten på et tett samarbeid som har ført til realiseringen av Norges første CIGS-fasade-anlegg. Innovasjon Norge har begge bidratt med midler til prosjektet, der IFE også har vært en sentral samarbeidspartner.
Daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen og generalsekretær Ragnhild Bjelland-Hanley i Norsk solenergiforening har besøkt det topp moderne anlegget, som ble offisielt åpnet av Nannestad-ordfører Hans Thue.
På hovedbildet over står adm. dir Eystein Aspesletten i Green Energy foran «sol-fasaden», sammen med daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, generalsekretær Ragnhild Bjelland-Hanley i Norsk solenergiforening og daglig leder Alfred Bakken i Akershus Utleie.

Selvforsynt med energi

Daglig leder Karl Andreassen i Green Energy har levert solenergianlegget til det nye bygget til Akershus Utleie.

Av byggets totalkostnader på 70 millioner kroner, utgjør 10 millioner investeringer solenergi og et biobrenselanlegg. 1372 paneler med solceller har en samlet installert effekt på 370 kW. I tillegg har bygget har et flisfyringsanlegg for oppvarming av vann. Enova har bidratt med et tilskudd på 1,9 millioner kroner for en forventet elproduksjon på 135.000 kWh/år.
– Vi er selvforsynt med strøm på årsbasis. Oppvarmingen skjer med biobrenselanlegg, forteller daglig leder i Akershus Utleie, Alfred Bakken.
Green Energy har vært totalleverandør av solenergianlegget. Det er installert CIGS-solceller (kobber-indium-gallium-selenium) både på yttervegger og tak. De lysfølsomme CIGS-solcellene utnytter flere farger enn tradisjonelle C-Si-solceller, noe som gir en jevnere energiproduksjon.

Smartere montering
Nannestad-prosjektet har også utløst utviklingen av en innovativ montasjeteknologi. Det nye montasjesystemet, med forenklet montasje og vedlikehold, er også betydelig mer robust i forhold til belastning fra vind på fasader og snø på tak.
– Denne solenergiløsningen som vi ser her i Nannestad, har potensiale for spredning til store deler av byggsektoren, mener daglig leder Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen.

Kategorier: , , , , ,