Cirkulär Ekonomi

Hantering av slam och matavfall inom SITE – Slutrapport

ecoINSIDE’s fokusområde Hantering av restresurser syftar till att generera kunskaps­utbyte, ta fram förslag på hållbar slam- och matavfallshantering och att främja närings­livs­utveckling av biprodukter.

Under året vi i samarbete med Miljö & Avfallsbyrån undersökt SITE-områdets möjligheter och förutsättningar. Huvudsyftet med arbetet har varit att se på hållbara lösningar för hantering av slam- och matavfall i kommunerna Sälen, Idre, Trysil och Engerdal samt skapa förutsättningar för detta genom att samarbeta över kommun- och landsgräns. Framkomna resultat ska kunna ge vägledning till kommuner och andra intressenter och visa hur kunskaper om likheter och olikheter mellan länderna förutsättningar, lagar och regler kan användas för att skapa en optimal gemensam lösning.

Läs och ladda ner rapporten  Här

Kategorier: , , , , , , ,