ecoINSIDE2

Grenseløst løft for bærekraft

Innovasjon og utvikling innen solenergi og energisystem, sirkulær økonomi og bærekraftige bygg skal skape nye grønne arbeidsplasser i Indre Skandinavia.

Trine Kopstad Berentsen (t.v.) jobbet med bygningsintegrerte solenergianlegg sammen med Hampus Piehl (t.v. fra Karlstads Universitet), Andreas Bentzen (Otovo) og Barbro Renland Nordby (Kunnskapsbyen Lillestrøm).

Det er målet for de 37 organisasjonene som de neste tre årene skal samarbeide i det nye ecoINSIDE-prosjektet, i Interreg Sverige-Norge-programmet. Kjernen i det forrige partnerskapet – som fortsetter samarbeidet – har fått med seg nye aktører som vil bistå fellesskapet med å ta tak i ny tematikk innen fornybar energi og miljø.

Prosjektet fikk en flying start da det hadde kick-off i Oslo, mandag 24. september. Hovedprosjektleder Trine Kopstad Berentsen sørget for å slå an en ambisiøs tone allerede fra starten:

– Se dere rundt. Her i rommet sitter de aller beste på sol og bygg!

Prosjektpartnerne responderte med å stupe inn i prosjektoppgavene. Uten noe fomling gikk de rett i «work shop-modus».

Adam Fjaestad (t.v. i Joto Solutions) demonstrerer hurtig oppvarming av vann for Sara Skärhem i Dalarna Science Park , Barbro Renland Nordby og Hampus Piehl.

Har de riktige folkene
Den svenske prosjektlederen i ecoINSIDE, Sara Skärhem, ble voldsomt imponert. Hun tok den store arbeidsiveren som en bekreftelse på at prosjektet har lykkes med å få med de riktige folkene.

– Jag har aldrig upplevt en så snabb uppstart med direkt fokus på vad vi ska göra för att stötta projektets startups – på båda sidorna om gränsen. Det är också väldigt roligt att det cirkulära ekonomi-tänkandet naturligt finns hos deltagarna, säger Skärhem.

Hun er opptatt av å få løftet fram bedriftene. Det var derfor med stor tilfredshet hun kunne konstatere at deltakerne også var opptatt av kommunenes og akademias kompetanse – og deres rolle som tilretteleggere, støttespillere og premissleverandører for at nye innovasjoner kan tas i bruk.

Anna-Thekla Tonjer fra Elverum Vekst presenterte Ydalir, den nye klimanøytrale bydelen i Elverum.

Unikt partnerskap
ecoInside omfatter et bredt samarbeid mellom virksomheter i Akershus, Hedmark, Dalarna og Värmland. Prosjekteierne i nye ecoINSIDE er Arvika kommun på svensk side og Kunnskapsbyen Lillestrøm i Norge. Kunnskapsbyen er hovedprosjektleder, mens Dalarna Science Park er svensk prosjektleder.

ecoINSIDE har i tillegg følgende prosjektpartnere: Asplan Viak AS, Aurskog Høland kommune, ByggDialog Dalarna, Direktoratet for byggkvalitet avd. Gjøvik, Direktoratet for forvaltning og ikt Difi, Fortum AB, Föreningen Hållbart Byggande i Värmland, Gaiagrenda/Gaia Homes AS, Glava Energy Center, Högskolan Dalarna (Energiteknik), Høgskolen Innlandet Evenstad, Høgskolen Innlandet Rena, Institutt for energiteknikk (IFE), Joto Solutions AB, Karlstads Universitet, Klimalab Otta ved Nord-Gudbrandsdal vgs, Lørenskog Kommune, Multiconsult ASA, Norsk Solenergiforening, NTNU i Gjøvik FoU, Obos Prosjekt AS, Otovo AS, Perfekta Industrier AB, Regionrådet i Sør-Østerdal, ROAF IKS, Sirkula IKS, Siv.ing. Carl Christian Strømberg AS (Solecellespesialisten), Solenergi FUSen, Solenergiklyngen, SoletAer AB, Stellavik AB, SweModule AB, Sør-Hedmark Næringshage AS, Tretorget AS, Trysil kommune.