Cirkulär Ekonomi

Green Visits har hatt gjester fra India og Kina

Rett før jul tok Green Visits imot avisledere fra India, som ville sette seg grundigere inn i den norske tilnærmingen til grønn transport.

På det norsk-indiske transportmøtet deltok f.v. OREEC-direktør Mali Skogen, prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region, prosjektleder Alexandra Almasi i Green Visits, redaktør Anil Sasi i The Indian Express, redaktør Ramarko Sengupta i The Times of India og ambassadesekretær Erlend Draget ved Den norske ambassaden i New Delhi.

Besøksordningen Green Visits har blitt til gjennom ecoINSIDE. Kunnskapsbyen Lillestrøm har samarbeidet med ROAF, EGE, Sirkula, ØRAS, Oppland fylkeskommunes Klimalab og Den Magiske Fabrikken i utviklingen av besøksordningen. Dalarna Science Park og danske State of Green har vært inspirasjonskilder i dette arbeidet.
– Målet har vært å skape et profesjonelt mottak for internasjonale delegasjoner som er ute etter innovative, norske løsninger – og som er på leting etter nye samarbeidspartnere. Vi vil først og fremst ta imot delegasjoner som er opptatt av grønn transport, fornybar energi, bærekraftige bygg og avfall i en sirkulær økonomi, sier Kunnskapsbyens Alexandra Almasi, som er prosjektleder for Green Visits.

Møtte indiske avisredaktører
Nylig hadde hun redaktørene Ramarko Sengupta i The Times of India (som med sine to millioner daglige lesere er verdens største engelskspråklige papiravis) og Anil Sasi i The Indian Express på besøk.
Møtet ble arrangert på oppdrag fra Den norske ambassaden i New Delhi, som ønsket å vise de to redaktørene hva Norge har gjort for å anspore til utbygging av grønne transportløsninger. De foregående dagene hadde de kjørt elbil på Vestlandet og tatt batteriferge over Sognefjorden.

– Vi søker å organisere profesjonelle og mottak for internasjonale delegasjoner som vil lære mer om norsk teknologi, forteller Alexandra Almasi, som er prosjektleder for Green Visits.

Viste grønne løsninger
Etter at Alexandra Almasi hadde skisserte hovedpunktene i transportprogrammet, lot hun Daniel Bügel – som er prosjektleder Green Drive Region – orientere om det store og uutnyttede potensialet for anvendelsen av hydrogen som drivstoff i transportnæringen. Han tok også for seg de viktigste utviklingstrekkene for nullutslippstransport i Norge.
På møtet deltok også OREEC-direktør Mali Skogen, som fortalte hvordan Oslo skal bli verdens transporthovedstad. Morten Hegge, som er regiondirektør i selskapet CAMBI, orienterte om biogassproduksjon fra organisk avfall, til bruk i transportsektoren i Oslo.

En kinesisk delegasjon på Green Visits-besøk, får en orientering om veksten av utslippsfrie biler i Norge, av prosjektleder Daniel Bügel i Green Drive Region.

Biogassanlegg og hydrogenstasjon
Deretter ble de indiske avislederne tatt med på en omvisning hos Romerike biogassanlegg i Nes, før dagen ble avsluttet med et besøk på den første kommersielle hydrogenstasjonen i Norge, i Sandvika. Der fikk de prøvekjøre en hydrogenbil og møte daglig leder Roger Hertzenberg i Uno-X Hydrogen.
Green Visits har også gjennomført et lignende besøksopplegg for en delegasjon fra den kinesisk Guangdong-provinsen. Det skjedde også i samarbeid med transportprosjektet Green Drive Region, som også er en del av Interreg Sverige-Norge-programmet.