ecoINSIDE2

Gränsöverskridande satsningar mot gemensamma mål

“Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation”, står det att läsa i FNs trettonde globala mål. “Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer.” 

Detta var något som en grupp personer i Dalarna och Värmland på svensk sida tillsammans med folk i Akershus och Hedmarks fylken på norsk sida redan för över tio år sedan funderade över. Man såg behovet av en gemensam gränsöverskridande satsning för att nå det som dagens trettonde globala FN-mål strävar mot. Därför inleddes År 2008 gemensamma satsningar inom förnybar energi, energieffektivisering och miljö i det gränsöverskridande Interreg-projektet FEM. Detta projekt levde kvar ända till 2015 och partnersamarbetet resulterade i olika satsningar inom hållbart byggande, fokus på vind- och solkraft, utveckling av nya energiparker tillika nätverk (Akershus Energipark i Norge och Glava Energy Center i Sverige) med utbildning, kompetensutveckling, teknikutveckling och forskning vari i fokus samt satsning på framtidens arbetskraft genom att lära barn mer om energieffektivisering och miljö.

FEM blir ecoINSIDE

Tidningsomslag till det magasin som summerade FEM-projektets alla år.

När FEM-projektet avslutades, tog det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE vid och det samarbetet fortsatte oförtrutet vidare. Fortfarande i stort sett samma aktörer och fortfarande i stort samma viktiga fokus, om än ett ökat dito på sol och energisystem samt mer fokus på cirkulär ekonomi inom avfall och hållbart byggande. Både FEM-projektet och ecoINSIDE har fyllt och fyller en mycket viktig roll i det globala arbetet i att göra nödvändiga förändringar för att skydda vår planet. 

Nära 70 innovationer!

Runt 70 innovationer har det blivit under projektens tid, bland annat detta soltält!

Projektet kompetensutvecklar små och medelstora företag dels inom solenergibranschen, dels inom hållbart byggande och cirkulär ekonomi. Många nya innovationer har sett dagens (sol)ljus tack vare projekten Interreg-projekten. Bara i Glava Energy Center har till dags dato runt 70 innovationer utvecklats av innovatörer, forskare, studenter och företagare. Många av dem har utvecklats vidare och är idag produkter och förbättrad infrastruktur på den svenska och norska marknaden som har lett att nya arbetstillfällen inom förnybar energi skapats, främst i Skandinavien, men även i andra länder. Detta  har med andra ort lett till att välståndet främjats över hela världen, helt i linje med FNs trettonde globala mål.

– Det bästa med dessa projekt har varit att få jobba med engagerade och duktiga människor och få uppleva att man är en del av ett team på tvärs både i organisation, län och land, säger Trine K Berentsen, huvudprojektledare för dåvarande FEM-projektet och nuvarande ecoINSIDE.