Cirkulär Ekonomi

Fremtidsverksted for restressurser

ecoINSIDE var representert med Ola Rostad, da OREEC samlet en liten, eksklusiv gruppe eksperter innen bioøkonomi til et Fremtidsverksted for SusValueWaste.

Prosjektet SusValueWaste, som er finansiert av Forskningsrådet, fokuserer på utvikling av metoder og politikk for bedre utnyttelse av organiske biprodukter og avfallsstrømmer fra industriene i Norge.
Fremtidsverksted ble organisert som en workshop med temaet «Bærekraftige verdikjeder basert på sidestrømmer og restressurser fra organiske avfallsfraksjoner».

Bred ekspertise
Workshopen ble arrangert av OREEC med 17 deltagere som til sammen representerte en bredde i den nye bioøkonomien i Norge.
Deltakerne var norske eksperter som jobber i ulike sektorer innen bioøkonomien: skog, avfall, industriell matvare- og/eller drikkeproduksjon, landbruk, marin (fiskeri og oppdrett), vann- og avløp.

– Framtidsverkstedet ga nyttige kontakter og innspill også til det videre arbeid med restressurser i Interreg ecoINSIDE, mener daglig leder Ola Rostad i Tretorget.

Ved å samle en liten, eksklusiv gruppe fikk deltagerne anledning til å bli bedre kjent. Resultatene ble både mange og konkrete. Flere meldte tilbake at de fikk mye ut av deltagelsen i form av nye, utvidede perspektiver og kontakt med nye aktører. Prosjektleder Ola Rostad fra Tretorget – og ecoINSIDE – var én av dem:
– Framtidsverkstedet ga nyttige kontakter og innspill også til det videre arbeid med restressurser i Interreg ecoINSIDE, sier han.

Anvendt forskning
Gruppen som representerte forskningen kom frem til følgende: «Den norske forskningen skal være internasjonalt ledende! Forskningsresultatene blir anvendt i næringslivet og i storsamfunnet – forskningen løser store samfunnsutfordringer».
Gruppen som representerte fylkeskommunen kom frem til følgende: «Fylkeskommunen skal skape økt næringsutvikling og flere industrietableringer; flere arbeidsplasser gir økte skatteinntekter. Utnyttelse av lokale ressurser skal være en basis».
Gruppen som representerte NGOs/organisasjonsliv kom frem til en tenkt organisasjon for å håndtere spørsmålene mest mulig konkret: «En NGO for sirkulær økonomi med krav om innblanding i samfunnet».

Kategorier: , , , , ,