Relaterat

Forskning og næring samles kring trebaserte innovasjoner

Tretorget er på torsdag kveld og fredag vertskap for en samling akademikere som ønsker å besøke bedrifter for å få ideer til nye forsknings- og utviklingsprosjekt.

Til middag på torsdag og befaring på fredag kommer det professorer og dets like fra Karlstads universitet, Høgskolen i Oslo og Akershus, NTNU i Gjøvik og Høgskolen i Hedmark campus Evenstad. På torsdag orienterer Tretorget om det biobaserte næringsmiljøet i Solør. Fredag er det lagt opp til befaring hos Nittedal torvindustri, Bredesen Opset, Solør Agrotre og Solør bioenergi.

  • Nittedal torvindustri er interessant blant annet fordi Tretorget nå ser på hvordan en kan øke bruken av skogbaserte biprodukter i deres produksjon som et supplement til torv.
  • Bredesen Opset skal vise fram sitt nye anlegg for produksjon av takstoler og precut (dvs ferdig kappede materialer til bygg).
  • Solør Agrotre skal vise fram sin nye og automatiserte produksjon av strø til husdyr.
  • Solør Bioenergigruppen er en av de største produsentene av biobrensel og biovarme i Skandinavia og skal informere om sitt konsern og anleggene på Kirkenær som blant annet inneholder Norges eneste kraftverk som kun går på tre.

 

– Jeg er stolt over å kunne vise fram dette viktige næringsmiljøet til disse professorene, sier daglig leder ved Tretorget Ola Rostad. Bare på industriområdet på Kirkenær har vi trebaserte virksomheter med en årlig omsetning på vel 1,1 milliard kroner og med snaut 160 ansatte. Tar vi med Sandermoen på Namnå så snakker vi om en skogindustriell klynge med mer enn 1,2 milliard i omsetning og vel 200 ansatte, fortsetter Rostad.

 Besøket skjer som en del av det norsk svenske Interreg prosjektet IMTRIS der Tretorget er en av de norske partnerne. IMTRIS står for «Innovationer Med Trä i Region Inre Skandinavien» og det er arbeidsgruppen for skogindustrielle prosesser og system som nå kommer på besøk til Solør. IMTRIS prosjektet bidrar blant annet til å knytte næringsliv og forskning tettere sammen.

– Det blir spennende å se hvilke nye kontakter et slikt besøk vil kunne bidra til, sier Rostad.

Besøket bidrar også til å knytte IMTRIS prosjektet til et annet svensk norsk Interreg prosjekt der Tretorget har en ledende rolle. Det prosjektet heter ecoINSIDE og arbeider med temaene sol, avfall (restressurser) og bærekraftig byggeri. Tretorget har her ansvaret for arbeidspakken om bærekraftig byggeri

---
Håper du/dere kan dekke dette besøket. Her er et program for opplegget slik at du/dere ser hvor vi er når. Pga av andre møter må jeg hoppe av opplegget kl 12:15 og vil derfor at vi blir kontaktet/besøkt før det. Hører fra deg/dere dersom det er noe ytterligere informasjon som jeg kan bidra med. 

Kontakt

Ola Rostad
+47 911 53 636
ola.rostad@tretorget.no

Kategorier: , , , , , ,