Solenergi & energi­system

FN Mål 7: Tillgång till förnybar energi förutsättning för att möta världens utmaningar

I FNs mål 7 kan vi läsa att tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040.

Inom ecoINSIDE-projektet bollade Magnus Nilsson på Glava Energy Center för tre år sedan och ett par norrmän i ecoINSIDEs delmonter på Intersolar en idé om att fästa böjliga solceller på segelduk. Det var en idé som snabbt blev ett exjobb där en norsk student fick i uppgift att tillsammans med Hallbyggarna AB räkna på en tältlagerhall. Nästa studentjobb gav två studenter från Högskolan Dalarna i uppdrag att räkna på dimensionering för ett flyktingtält i samarbete med MSB. Båda studentjobben med soltältduk utvecklades inom det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE och har testats på GECs Living Lab. Samtidigt har företaget Tarpon Solar AS utvecklats parallellt med dessa prototyper.

Nu har en tredje prototyp utvecklats med hopvikbara soltältdukar med solceller från Midsummer AB som anpassats för att tillsammans med litiumjon-batterier och kraftelektronik från Farco AS kunna skickas till FN:s tältläger i Panama och Dubai. Allt är förpackat i aluminiumlådor anpassade för cargoflyg. Denna prototyp kommer nu att testas i några månader av FN.

– Vi tycker att det är väldigt spännande att vi inom det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE får möjlighet att jobba tillsammans med Tarpon Solar AS med ny teknologi och vara en del av världens första soltält. Vi följer nu med spänning FN:s tester de kommande månaderna, säger Magnus Nilsson, verksamhetschef Glava Energy Center. Här i Glava finns de båda första prototyperna kvar i praktisk drift, så vi står redo ifall det är något vi kan hjälpa till med under testperioden.

Då en stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, blir förnybara energilösningar billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el- och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet.

Faller testerna väl ut på FNs tältläger har Tarpon Solar AS tillsammans med Glava Energy Center, Hallbyggarna mfl tagit ett stort steg närmare att nå FNs mål 7 tack vare Interreg-projektet ecoINSIDE.