Event / ecoINSIDE1

Fantastisk slutkonferens sätter punkt för ecoInside1!

Tre år är snart till ända! Tre år av nya innovationer, nya arbetstillfällen, nya företag och nya kluster! Tre år som med råge tagit oss stora steg närmare de 17 globala målen!

Nu var det så dags att fira våra tre år tillsammans och samtidigt se fram emot nästkommande 3 år tillsammans i projektet ecoInside2! Men först en kort återblick på vår slutkonferens:

Vi höll konferensen tillsammans med Interrreg-projektet Green Drive Region.

Då vi hade bestämt oss för filmtema, hölls konferensen på Scalateatern i Karlstad.

Selfiemaskinen var välanvänd och mycket uppskattat inslag i pauserna!

Alla delprojekt fick en stund på scenen att kort berätta om sina resultat. Här Solenergi & Energisystem.

Projektet överaskade Alf Björseth, grundare Scatec Solar mm, med ecoINSIDES hederspris. Alf, som med sitt stora och breda kunnande inom förnybar energi, sin stora entusiasm, sin ansvarsfulla och vidsynta framtidsvision och via sitt stora globala nätverk samt med sin norsk-svenska humanistiska värderingar starkt bidragit till att skapa det goda svensk-norska samarbete vi har idag inom området solenergi.

Detta goda samarbete har skett i sann Interreg-anda och starkt bidragit till att Interreg-projekten FEM och ecoINSIDE har blivit så framgångsrika!

För att visa hur många som är inblandade i de båda Interreg-projekten ecoINSIDE och Green Drive Region, gjordes en 3 meter bred logotyp-vägg. Alla vi jobbar mot de 17 globala målen mot ett hållbart samhälle!

Foto: Maria Fallström