Solenergi & energi­system

Evenstad perfekt for energiopplæring

På campus Evenstad har Statsbygg og Høgskolen etablert et energisystem av nasjonal interesse.

– Mikroforum Norge er opptatt av at dette blir gjort enda mer tilgjengelig for undervisning og forskning, sier Ola Johansson i Solcellespesialisten.

Han er en av initiativtakerne bak Mikroforum Norge som er et nasjonalt, tverrfaglig samarbeid for innhenting og deling av kunnskap om bruk av fornybar energiteknologi​ og mikronett.

Johansson forklarer at det finnes mange typer mikronett, men at de har til felles at det er energianlegg med kombinasjoner av energiteknologi. Slike nett kan være koblet til det nasjonale energinettet, eller de kan være helt «offgrid». Det vil si helt uten å være knyttet til elnettet.

Mikronett kan sikre strømforsyning

Slike mikronett vil kunne ha mange fordeler og vil kunne bidra til å sikre energiforsyningen der det er vanskelig å sikre stabil el-forsyning. For eksempel fordi trær blåser over kraftlinjene. Mikronett kan også være med å ta effekt-topper i nettet, og dette gjør at en kan holde kostnadene med elnettet lavere.

Regionrådet for Sør-Østerdal og kommunene i Sør-Østerdal har lenge vært i front med hensyn til energisparing og ny teknologi på energi. De har gjennomført flere prosjekter rundt dette og har fanget opp den nasjonale interessen for anleggene på Evenstad.

– Det har derfor vært naturlig for oss å engasjere oss i arbeidet med å videreutvikle bruken av anlegget på Evenstad, sier prosjektleder Ane Christensen Tange hos regionrådet.

Sammen med Interregprosjektet ecoINSIDE2 – der både regionrådet og Tretorget er med – har regionrådet søkt fylkeskommunen om midler til et pilotprosjekt for å se på økt bruk av installasjonene på Evenstad til utdanning og til produkt- og næringsutvikling. Pilotprosjektet regner med å ha sine anbefalinger klare etter sommerferien i år.

Faglig spisskompetanse

Solcellespesialisten og PQA AS bidrar med faglig spisskompetanse og nettverk. Interreg ecoINSIDE2 og Tretorget bidrar med nettverk og ser på modeller for hvordan et slikt opplæringssenter skal drives

– Vi i regionrådet har prosjektledelsen og skal jobbe med den lokale forankringen, forteller prosjektleder Ane Christensen Tange.

– Anlegget på Evenstad er spesielt siden det omfatter både elektrisk energi og varme, forklarer Ola Johansson.

Han legger til at det elektriske anlegget er veldig avansert med batteribank, solceller og et flisfyrt anlegg for produksjon av strøm (CHP-maskin). Evenstad er dessuten det første stedet i Norge der elektriske biler er koblet til et slikt anlegget ikke bare for å bli ladet opp, men også for å kunne være en del av batterianlegget.

– Mange har snakket om V2G (Vihicle to Grid), det vil si bilbatterier som en integrert del av det elektriske systemet, men anlegg på Evenstad var det først med å prøve dette i praksis i Norge, sier Johansson.

Vil gjøre måledata tilgjengelig

En av hovedhensiktene med pilotprosjektet er å gjøre måledata fra anlegget bedre tilgjengelig både for undervisning og for forskning. Dette er noe som blant annet både Fagskolen Innlandet og NTNU i Gjøvik er interessert i. Det foregår allerede en del forskning på anlegget på Evenstad og mange studenter vil gjerne bruke data fra anlegget i sine oppgaver, men denne aktiviteten kan utvides mye.

Det er særlig samspillet mellom de ulike enhetene for energiproduksjon og hvordan disse igjen spiller sammen med det nasjonale kraftnettet som det er interessant å se på. Johansson peker på at særlig det som skjer når strømmen går og når den kommer tilbake igjen er ting som er viktig å se på. Blant annet for å unngå ustabile tilstander i og mellom systemene. Campus Evenstad kan greie seg noen timer uten å være koplet til det nasjonale nettet, men det gjenstår fortsatt en del før en er helt selvforsynt.

– Øydriftsmuligheter og reservestrøm gir fleksibilitet, helt nye muligheter og sikkerhet og er spesielt viktig i forholt til utfordringer knyttet til strømbortfall, sier Johansson.

Praktisk kunnskap om mikronett

Mikroforum Norge er et nasjonalt initiativ som ser på slike sammensatte energianlegg på mange steder i Norge. Forumet ser at de ulike anleggene kan ha ulike funksjoner, og de mener at Evenstad kan egne seg særlig godt for undervisning og forskning.

– Selv om det ikke er direkte relevant for dagens studenter på Evenstad, så synes vi at dette er et forslag som er vel verdt å undersøke nøyere, sier prosjektleder Ane Christensen Tange. Vi har trolig mange grender og gårdsbruk som kan dra nytte av denne type teknologi, men da må øke tilgangen på kompetanse regionalt, legger Christensen Tange til. Et slikt senter vil også kunne legge til rette for ny virksomhet i regionen.

Mikroforum Norge skal skape og samle ny praktisk og detaljert teknisk kunnskap om fornybar energiteknologi og mikronett, basert på data fra anlegg i drift. Innsamlede måledata/kunnskap/erfaringer/løsninger skal deles ikke bare mellom deltakere i samarbeidet, men også ut til skoler og forskningsinstitusjoner som velger å delta i uForum-samarbeidet,

gjennom en delingsplattform via en web-portal. Arbeidet i forumet skal deles i ulike samarbeidsgrupper, men detaljene i dette er ifølge Johansson under utarbeidelse og åpent for hovedpartnere å påvirke.

For mer informasjon kontakt:

Prosjektleder i Regionrådet for Sør-Østerdal: Ane Christensen Tange, Ane.Christensen.Tange@elverum.kommune.no, tlf 976 80 142

eller

Faglig ansvarlig – Elektroavdeling Solcellespesialisten: Ola Johansson, ola@solcellespesialisten.no, tlf 957 94 272

På bildene: Ola Johansson (gul jakke), Ane Christens Tange og Ola Rostad (ecoINSIDE/Tretorget)

Supplerende fakta:

Komponenter i mikronettet på Evenstad:

Mikroforum Norge:

Har som ambisjon om å samle bedrifter og FoU aktører om samarbeid for:

1. Storskala effektiv innsamling av viktige data og erfaringer

2. Anvendt praktisk forskning på nye problemer

3. Veiledninger og ‘best practice’ som er enkle (mulige) å følge

4. Dele kunnskap med de som trenger det