Bärkraftigt byggande

ecoINSIDE2 på träbyggnadskonferensen Tree2Tower

Nu har träbyggnadskonferensen Tree2Tower gått av stapeln där ecoINSIDE2 var en av medarrangörerna. 160 personer samlades i Karlstad för att under två dagar delta vid Tree2Tower, en konferens med fokus på träbyggnation. Den delade kunskap, engagerade samt spred hopp om klimatvänligare byggnationer för framtiden. Bland andra på scen, var Per Andersson som under dagen pratade om Byggproduktionens klimatpåverkan.

Läs hela artikeln på www.paperprovince.com…
Och mer att läsa finns på www.bioeconomyregion.com…
Se YouTube-klipp: 23 minuter med Per Andersson på scen och till en YouTube-sida där alla klipp finns (inkl de från Knock on wood-konferensen)

Det gränsöverskridande Interreg-projektet ecoINSIDE2 med Arvika kommun som projektägare representerades på plats  av Per Andersson, föreningen Hållbart byggande i Värmlands ordförande och projektledare i ecoINSIDE2-projektet.