Kommunikation

Digitalt magasin – ett trevligt komplement till slutrapporten

Som en del av och komplement till slutrapporten har vi gjort ett magasin där de flesta av artiklarna är saxade från denna hemsida och bara så där lagom redigerade för att kunna publiceras i tryckt format. Det är med andra ord ögonblicksbilder där och då från de aktiviteter vi arbetat med i de båda Interreg-projekten ecoINSIDE och ecoINSIDE2.

Länk till det digitala magasinet… (pdf)