Cirkulär Ekonomi

Den Magiske Fabrikken

Under hösten sker ett utbyte mellan aktörerna i ecoINSIDE. Dels för att arbeta bättre kring en specifik aktivitet i projektet och dels för att lära känna varandra och dela kunskap.

Därför befinner sig vår projektledare inom restresurser Sara Skärhem från Dalarna Science Park vid ett antal tillfällen under hösten på Kunnskapsbyen Lilleström för att göra företagsbesök hos framför allt avfallssällskapen som är involverade i projektets aktiviteter i Restresurs-spåret. Besöken är till för att informera om vad som åstadkommits i projektet, diskutera vilka frågor som är aktuella att eventuellt initiera nya forskningsprojekt kring, samt att utvärdera arbetet i ecoINSIDE så att projektet får feedback och en avstämning av våra insatser.

Greve Biogass och Den Magiske Fabrikken, som kraftfullt bidrar till en helhetslösning för reduktion av klimatutsläpp i lantbruket, är en part i projektets arbete kring Green Visits. Under Skärhems senaste visit utbyttes tankar med Björn Erik Rui från VESAR och Den Magiske Fabrikken för att se hur ecoINSIDE kan bidra till deras utvecklingsarbete samt förhoppningsvis hitta fortsatt samarbete i det nya projektet som vi planerar ska ta vid när ecoINSIDE är slut.

Läs mer om Greve Biogass och Den Magiske Fabrikken här

Kategorier: ,