Cirkulär ekonomi

Dalarna minskar avfallet

 Tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna bjuder vi in till en heldag om Cirkulär Ekonomi i syfte att höja kunskap och initiera ett förändringsarbete i Dalarna inom cirkulär ekonomi kopplat till avfallsplanering och regionala miljömål, nya affärsmodeller m.m. och med särskild betoning på minskat avfall. Kom och lyssna till Klas Gustafsson från Sveriges delegation för cirkulär ekonomi och inspireras av hur bl.a. IKEA, RISE och ClasOhlson arbetar kring området. 

Dagen är ett gemensamt samarbete med DalaAvfall, Region Dalarna, Dalarna Science Park och Byggdialog Dalarna genom Interregprojektet ecoINSIDE samt regionala avfallsplanegruppen. 

 

 ANMÄLAN senast 11/11 via länk: Länsstyrelsen i Dalarna, kalender