Cirkulär Ekonomi

Dala återbyggdepå invigd

Nu är återbyggdepån invigd i Borlänge! Här samlas byggavfall för återbruk till både privatpersoner som till företag. Målet är att till 2030 återbruka 2500 ton byggmaterial. En satsning som ska gynna både klimat, ekonomi och ett socialt samt integrerat arbetstränande.

Minskat byggavfall ger stora klimatvinster

Byggavfall utgör en stor del av våra avfallsströmmar och att deponera och förbränna av avfallet innebär stort resursslöseri och ger en betydande klimat- och miljöpåverkan. Om rester från rivning, nybyggnation och renovering istället kan tas omhand och få nya användningsområden kan stora miljövinster och även ekonomiska vinster göras.

Bakom projektet står Borlänge kommun, Borlänge Energi, Tunabyggen, Hushagen samt Dalarnas Försäkringsbolag.

Genom EcoINSIDE2 stöttar vi projektets cirkulära ambitioner och målsättning om ett hållbart byggande för större framtida vinningar.

Se film från Dala återbyggdepå här

Läs mer på www.dalaåterbyggdepå.se