Bärkraftigt byggande

Bjørkelangen skole – et skoleeksempel

Aurskog-Høland kommunes massivtre-skole får stadig oppmerksomhet fra ledere og politikere rundt om i kommune-Norge.

Solcelleanlegget på skolens fasade leverer 25.000 kilowattimer i året.

Interessen for bærekraftige anskaffelser er sterkt økende blant sentrale innkjøpere og toppledere, ikke minst i kommune på Nedre Romerike. Det var tydelig å se da Miljønettverk Nedre Romerike arrangerte et symposium om grønne offentlige anskaffelser, i Lillestrøm kultursenter 6. april. Nærmere hundre sentrale innkjøpere og toppledere fra kommunesektoren møtte opp.

Hvordan kommunene kan bidra til å skape en grønnere byggsektor, var et av fokusområdene på konferansen. Det var derfor naturlig at prosjektlederen for nye Bjørkelangen skole i Aurskog-Høland, Jens-Kristian Waaler, var invitert til å fortelle om kommune spennende skoleprosjekt.

Nærmere hundre deltakere på konferansen om grønne offentlige anskaffelser, fikk høre om nye Bjørkelangen skole.

Stor besøksinteresser
– Det er blitt voldsom stor interesse for dette bygget. Vi har allerede hatt et 30-talls delegasjoner med til sammen godt over 400 personer på befaring av den nye skole, forteller Jens-Kristian Waaler som er prosjektleder for nye Bjørkelangen skole, i Aurskog-Høland kommune.

Jens-Kristian Waaler trakk opp hovedlinjene i skoleprosjektet og viste hvordan massivtre-skolen hadde gitt klare miljø- og klimagevinster, uten å gå utover de økonomiske rammene for et tradisjonelt skolebygg.

Både elevene og lærerne skryter av innemiljøet på den nye skolen. Det er rett og slett påfallende hvor lite støy det er inne i bygget. Trematerialene virker støydempende, neo som bidrar til et rolig og harmonisk skolemiljø.

Prosjektleder Jens-Kristian Waaler får bare godord fra rektor Anne Gry Enger, inspektør Hilde Høgne og assisterende rektor Anders Gaarder ved nye Bjørkelangen skole.

Viktig ecoINSIDE-partner
Aurskog-Høland kommune har gjennom sin deltakelse i Interreg-prosjektet ecoINSIDE, vært en betydelig bidragsyter til å vise at det er økonomisk bærekraftig å satse på massivtre og fornybar energi. Nye Bjørkelangen skole er rett og slett blitt et skoleeksempel på dette.

Skolebyggets varmebehov dekkes av biobrensel. I tillegg forsynes bygget med om lag 25.000 kWh fra skolens eget solcelleanlegget. Som en del av solenergisatsingen har kommunen og Multiconsult – som også er en partner i ecoINSIDE – arrangert kurs om etablering og drift av solcelleanlegg.

Hovedentreprenøren HENT har utarbeidet et klimagassregnskap for materialbruk og energibruk, som tallfester den nye skolens klimagevinst. Bærekraftig materialvalg og effektive energiløsninger har sørger for at klimagassutslippet fra skolen er kuttet med 42 prosent.

Ut mot skolegården kan skolebygget også brukes som klatrevegg.

Tett og godt samarbeid
Kunnskapsbyen Lillestrøm var partner i organiseringen av arrangementet i Lillestrøm kultursenter. Kunnskapsbyens prosjektleder Marianne Rist-Larsen Reime fremhever det gode samarbeidet hun har hatt med flere kommuner i planleggingen av dette arrangementet.
– Særlig Ole-Christian Østreng fra Aurskog-Høland og Øyvind Wahl fra Skedsmo kommune, har vært av uvurderlig hjelp, sier hun.
Prosjektlederen trekker også fram betydningen av at Difi (Direktoratet for forvaltning og IKT) ble koblet på, i planleggingen av seminaret.

Miljønettverk Nedre Romerike samler rådgivere med ansvar for miljø, klima og energi i Aurskog-Høland, Fet, Lørenskog, Nittedal, Rælingen, Skedsmo og Sørum.