Relaterat

Artikelserie

De globala hållbarhetsmålen är en gemensam arbetsplan för att utrota fattigdom, bekämpa ojämlikhet och stoppa klimatförändringarna år 2030. Målen gäller alla länder och är en färdplan för den globala insatsen för hållbar utveckling, något som ecoINSIDE självklart ställer sig bakom. Hållbar utveckling handlar om att ta hand om behoven hos människor som lever idag, utan att förstöra kommande generationers möjligheter att tillgodose deras behov. FN: s hållbarhetsmål består av 17 mål och 169 delmål som återspeglar de tre dimensionerna i hållbar utveckling: klimat och miljö, ekonomi och sociala förhållanden.

ecoINSIDE ska bidra till måluppfyllelse inom minst följande 8 hållbarhetsmål, med anledning av detta kommer vi under våren publicera ett antal artiklar för att uppmärksamma vad vi inom projektet gör för att bidra till dessa mål. Håll utkik!

 

  • 7 – Hållbar energi för alla
  • 8 – Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
  • 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • 10 – Minskad ojämnlikhet
  • 11 – Hållbara städer och samhällen
  • 12 – Hållbar konsumtion och produktion
  • 13 – Bekämpa klimatförändringarna
  • 17 – Genomförande och globalt partnerskap

 

LÄS MER OM DE GLOBALA MÅLEN:

https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/